19 października Gumisie wybrały się do Szkoły Podstawowej nr 23 i oglądały montaż słowno-muzyczny „Bądź Bezpieczny” w wykonaniu uczniów. Dzieci miały okazję utrwalenia wiadomości na temat ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.