Szanowni Rodzice

Szanowni Państwo,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025″, w terminie od 19 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 04 marca 2024 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 04 marca 2024 roku o godz. 9.00.  Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
 „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025″ będzie dostępny do wypełnienia, na stronie naborowej. Rodzice mają możliwość wyboru kilku przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.
Dodatkowe informacje o każdym z przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock dostępne są na stronie ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Przedszkola.

W godzinach pracy przedszkola można również złożyć wniosek poprzez umieszczenie go w urnie znajdującej się w przedszkolu.


Wśród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi  i specjalnymi.

https://przedszkola-plock.nabory.pl