PROGRAMY I INNOWACJE REALIZOWANE

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 W PŁOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. „Przedszkole Promujące Zdrowie” (Dni wzmożonej aktywności ruchowej) Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku
  1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” program edukacyjny na temat żywności  ekologicznej i zdrowego żywienia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
  1.  „Czyste powietrze wokół nas” Główny Inspektorat Sanitarny i Państwowa Inspekcja Sanitarna w Płocku
  1. „Prawa dziecka” program edukacyjny UNICEF
  1. Klub mleczaka” Ogólnopolski Program Promocji Zdrowia Adliner
  1. „Dziel się uśmiechem” Polski Czerwony Krzyż, Mars Polska
  1.  „BohaterON w twojej Szkole” Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria
  1.  „Akademia Lwa Honorka” Program edukacyjno-profilaktyczny Straż Miejska w Płocku
  1.  „Bezpieczny przedszkolak” Program profilaktyczny Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
  1. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” MAC
  1.  „Koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej w Płocku” MP6 w Płocku