Jogusie wiedzą, że duże znaczenie dla naszego zdrowia ma również ruch. Dzieci poznały budowę narządu ruchu – szkielet oraz różne formy aktywności ruchowej, np. uprawianie sportów, gimnastyka. Uświadomiły sobie, że dzięki aktywności ruchowej jesteśmy silni i sprawni, mamy dobrą kondycję, osiągamy sukcesy sportowe, jesteśmy samodzielni, mamy dobre samopoczucie. Przedszkolaki w swoich pracach plastycznych próbowały przedstawić swoje ulubione zabawy i ćwiczenia ruchowe.