Podczas wykonywania pracy plastycznej ,,Kosmos” Tęczusie, doskonaliły umiejętność posługiwania się nożyczkami. Wycinanie to bardzo fajne ćwiczenie sprawności manualnych dla dzieci. Uczy koordynacji ręka – oko, ale jest też świetnym ćwiczeniem na precyzję i dokładność. Po wycięciu statku kosmicznego każdy według własnego pomysłu realizował temat pracy. Dzieci dumnie prezentowały efekty swojej pracy 🙂