Tematyka kompleksowa 25.10.2021r. – 05.11.2021r.

1.Las i jego mieszkańcy.

Wiersz 

 “NIEDŹWIEDŹ” 
Jan Brzechwa
Proszę państwa, oto miś.
 Miś jest bardzo grzeczny dziś, 
Chętnie państwu łapę poda. 
Nie chce podać? A to szkoda. 

Piosenka

“TAŃCZĄCA WIEWIÓRECZKA”
sł. i muz. D. Jagiełło, K. Jagiełlo
ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała 
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała 

1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka 
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz, 
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała 
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała 

2. Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę 

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała 
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała 

3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa, Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka 

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała 
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała 

4. Spotkała szaraka, tańczą krakowiaka 
Dookoła polany, tańczą krakowiaka