W tym tygodniu rozmawialiśmy o swoich rodzinach, a w szczególności o naszych babciach i dziadkach. Jogusie przedstawiały drzewo genealogiczne swoich rodzin i nazywały członków rodziny: rodzice, dziadkowie (babcia, dziadek), wnuki (wnuczki, wnukowie). Szczególną uwagę zwróciliśmy na rolę babci i dziadka w rodzinie oraz ich wkład w wychowanie wnuków. Dzieci uczyły się sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku względem osób starszych – dziadków. Poznały sposoby niesienia pomocy dziadkom oraz wynagrodzenia im trudu i miłości w formie dobrych uczynków. Dzieci chętnie uczyły się wierszy na pamięć dla dziadków, rysowały ich portrety, przygotowywały dla nich laurki. DZIĘKUJEMY WAM DZIADKOWIE!