14 marca 2024r. odbyła się prezentacja wybranych działań podejmowanych w ramach Promocji Zdrowia w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Płocku. Prezentacja rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z naszej grupy. Misiaki wystąpiły w inscenizacji „Babcia Jadzia i witaminowa rodzinka”, podczas której przypomniały zasady zdrowego stylu życia. W humorystycznej historii zwróciły uwagę na prawidłowe odżywianie się oraz podejmowanie aktywności fizycznej. Staramy się na szeroką skalę inicjować i upowszechniać działania służące edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zachęcać do współdziałania całą społeczność przedszkolną. Nasze przedszkole 28 stycznia 2019r. zostało przyjęte do Mazowieckiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Obecnie ubiegamy się o nadanie Certyfikatu Wojewódzkiego Przedszkole Promujące Zdrowie.