Witamy po wakacjach! Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od spaceru po naszym osiedlu. Poznaliśmy herb i barwy flagi Płocka. Rozmawialiśmy o zabytkach Płocka i miejscach pamięci narodowej a także o innych ważnych miejscach i instytucjach. Uczyliśmy się swojego adresu zamieszkania. Następnie utrwaliliśmy nazwę naszego państwa – Polska oraz symbole narodowe: biało-czerwona flaga, godło – biały orzeł na czerwonym tle i hymn narodowy – Mazurek Dąbrowskiego. Wiemy, że Polska to nasza ojczyzna. Oglądaliśmy zdjęcia albumy , atlasy z zabytkami i różnymi zakątkami naszego kraju. Dzieci poznały legendy dotyczące powstania naszego państwa oraz stolicy- Warszawy. Wiedzą, że herbem Warszawy jest Warszawska Syrenka.. Wskazywały na mapie naszą miejscowość , Warszawę i rzekę Wisłę. Wiedzą też, że Polska należy do Unii Europejskiej. Dzieci Uczyły się wierszy, piosenek, wykonywały prace plastyczne związane z tematyką.