Kolejnego dnia w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, Tęczusie utrwalały wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia.