Podczas realizacji tematyki „Jesteśmy życzliwi i uprzejmi” uczyliśmy się rozpoznawać nasze emocje i uczucia oraz poznaliśmy sposoby radzenia sobie z ich przeżywaniem, np. z lękami, ze złością. Dzieci wiedzą, że należy pomagać kolegom w sytuacjach trudnych, np. gdy się czegoś boją, gdy nie potrafią ubrać się, zapraszają ich do wspólnej zabawy, pocieszają. Jogusie znają zwroty grzecznościowe i potrafią zastosować je w codziennych sytuacjach. Podczas różnych sytuacji edukacyjnych i zabawowych przedszkolaki wyrabiały postawę koleżeństwa i wzajemnej życzliwości. Uczyły się kulturalnego zwracania się do siebie oraz zgodnego współżycia w grupie i dostrzegania potrzeb innych.