Jogusie wiedzą, że należy dbać o środowisko przyrodnicze, chronić drzewa i oszczędzać papier. W naszej sali stworzyliśmy więc „kącik makulatury”, do którego odkładamy różnego rodzaju papier: kartki, które częściowo zostały wykorzystane, nieudane rysunki, ścinki po pracach plastycznych, kartki zadrukowane po jednej stronie. Zgromadzony papier wykorzystujemy do różnych prac plastycznych i innych działań.