Tęczusie utrwalały wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych występujących w danych porach roku. Doskonale potrafią już określić pogodę i dostosować do niej odpowiedni strój. Znają też konsekwencje niedostosowania ubioru do warunków pogodowych.