CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W grupie „Misiaki” realizowany był program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocja Zdrowia. Celem programu jest: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach przebywania w zadymionych pomieszczeniach lub palenia tytoniu przez dorosłych w ich obecności. Podczas zajęć dzieci poznały główne źródła i przyczyny zadymienia powietrza, dowiedziały się o negatywnych skutkach palenia papierosów zarówno dla palaczy jak i osób jedynie przebywających w ich otoczeniu. Zorganizowane wycieczki były okazją do obserwacji otoczenia a tym samym szukania elementów, z których wydobywał się dym. Dzieci miały też za zadanie odszukać w przedszkolu znaki zakazujące palenia papierosów. Ponadto wykonały własne znaczki NIE PAL PRZY MNIE, które symbolizowały to, że dzieci nie lubią dymu papierosowego i wiedzą, że jest on szkodliwy.