Podczas realizacji kolejnych zajęć z zakresu tematyki „Czy zdrowo żyję?” Jogusie poznały zasady związane z utrzymaniem higieny osobistej oraz środki higieny, potrzebne do dbania o zdrowie. Dzieci znają skutki niemycia rąk przed jedzeniem: bakterie, wirusy, zarazki, które wywołują choroby. Wiedzą, jak bronić się przed zarazkami, np. zasłanianie ust, nosa, częste mycie rąk, mycie warzyw, owoców, staranne przyrządzanie i przechowywanie jedzenia, utrzymanie czystości w otoczeniu. Oto jak w praktyce utrwalały swoją wiedzę. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, eksperymentach, zabawach badawczych – „Zarazki”, rysowały i kolorowały obrazki z bakteriami, lepiły model bakterii z plasteliny. Dzieci wykazały się kreatywnością i inwencją twórczą. Brawo Jogusie!