ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE w roku szkolnym 2023/24: od 01 lipca 2024 do 30 sierpnia 2024

Uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego.


Uruchomienie 03 czerwca 2024r. godz. 10.00
Zamknięcie 07 czerwca 2024r. godz. 15.00.

https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje/miejskie-przedszkola.htm


W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.
Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie.
W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:
- od 01 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024r.
- od 16 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024r.
- od 01 sierpnia 2024 r. do 14 sierpnia 2024r.
- od 16 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.
Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, zostaną przyjęte także dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 11 czerwca 2024r. od godziny 10.00 indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła.
Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 14 czerwca 2024r. do godz. 10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.
Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca.
Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.
Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji na dyżury wakacyjne
.