Witamy na stronie
Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku


(wybierz dział z menu górnego lub przemieszczaj się w dół)

rysunek rodziny
rysunek


Archiwum

rysunek

Aktualności


5_icon

Tęczusie „Czytanie męska rzecz”

Dziękujemy tacie Ani S. za przeczytanie Tęczusiom ulubionej książeczki swojej córki pt. „Zakochany kundel”      

Czytaj więcej

4_icon

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w styczniu odbyło się uroczyste spotkanie.   

Czytaj więcej

5_icon

Tęczusie „Nasze zabawy dowolne”

                           

Czytaj więcej

5_icon

Tęczusie „Wycieczka do sklepu ze sprzętem AGD”

27 lutego 2017 roku Tęczusie wybrały się na wycieczkę do Sklepu ze sprzętem AGD – „Media Markt”. Dzieci miały możliwość obejrzenia urządzeń, które ułatwiają nasze codzienne życie  

Czytaj więcej
PrzedszkoleMiejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Płock. Znajduje się w dzielnicy Podolszyce-Północ przy ulicy Łączniczek 14.

Budynek usytuowany jest w pobliżu Parku Północnego oraz Miasteczka Ruchu Drogowego. Przedszkole jest dużym, piętrowym budynkiem, które mieści 6 sal na oddziały dziecięce, szatnię, łazienki, sale zajęć dodatkowych, zaplecze administracyjne i blok kuchenny. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw, na którym znajdują się nowoczesne urządzenia terenowe.


...

mgr Mariola Kozyra

DYREKTOR


...

Elżbieta Gąsiorowska

grupa Puchatki – 3 LATKI

...

mgr Krystyna Gontarek
mgr Grażyna Migdalska

grupa Pandusie – 3 LATKI

...

mgr Jolanta Gieras
lic. Magdalena Ratajczyk

grupa Misia Uszatka – 4 LATKI

...

mgr Sylwia Opolska
mgr Katarzyna Wieczorek

grupa Jogusie – 4 LATKI

...

mgr Urszula Konieczkowska
mgr Jolanta Sobka

grupa Tęczusie – 5 LATKI

...

mgr Maria Kołodzieżna
mgr Monika Węglewska

grupa Gumisie – 5/6 LATKI

...

mgr Joanna Borkowska
mgr Sylwia Szałecka

grupa Pluszowe Misiaki – 6 LATKI


Rekrutacja 2016/2017

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17", w terminie od 08 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2016 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 15 marca 2016 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 5 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2016/17 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
• Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym.
• W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz
z odpowiadającą im wartością punktową.
• Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
• Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 15 marca 2016 roku od godz. 9.00 do 30 marca 2016 roku do godz. 14:00.
• Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
• W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
• Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 15 marca 2016 roku od godz. 9:00 do 30 marca 2016 roku do godz. 15:00.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 12 kwietnia 2016 roku o godz.11:00.
• Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
• Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 12 kwietnia 2016 roku od godz. 11:00 do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 15:00.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
• Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00.
• Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku
o godz. 9.00. i będzie trwać do 24 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku)

15 marca godz. 9.00 - 30 marca godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)

15 marca godz. 9.00 - 30 marca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

31 marca godz. 9.00 - 5 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 kwietnia godz.11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka"

12 kwietnia godz. 11.00 - 15 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

18 kwietnia godz. 15.00

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami

20 kwietnia godz. 9.00 - 24 kwietnia godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną
25 kwietnia godz. 9.00 - 29 kwietnia godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 maja godz. 15.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka"

17 maja godz. 15.00 - 19 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

20 maja godz. 15.00

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie) - 128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - 128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - 128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - 128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - 128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - 128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 128

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie) - 64

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata - 32

Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy - 16

Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym(oświadczenie) - 8

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie) - 4

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta) - 2

Etap III - KRYTERIA WŁASNE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku jako przedszkole 1 wyboru - 10 pkt.
Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku jako przedszkole 2 wyboru - 5 pkt.
Elektroniczne losowanie dla wszystkich osób w konflikcie.


Jadłospis

Jadłospis - Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku
Okres: 06.03.2017 - 13.03.2017
Dieta: Podstawowa

06.03.2017
Poniedziałek

Śniadanie
Pieczywo graham i razowe z masłem i szynka wieprzowa gotowaną na szaro /wyrób własny/ sałata, pomidor, kakao, jabłuszko. Alergeny:1,7,

Obiad:
Kapuśniaczek z kapusty kwaszonej, leniwe pierogi polane odrobiną masełka dosmaczonego miodem naturalnym, marchewka tarta, napój cytrynowo- miodowy. Alergeny:1,3,7,9

Podwieczorek:
Kisiel na bazie soku jabłkowego 100%, biszkopcik z mąki orkiszowej, rzodkiewka do chrupania. Alergeny:1,3,7

07.03.2017
Wtorek

Śniadanie
Płatki ryżowe na mleku, pieczywo graham z masłem i serkiem "Almette", szczypiorek, rzodkiewka, herbata owocowa, jabłuszko i pomarańcza. Alergeny:1,7

Obiad
Zupa brokułowa z ziemniakami, gulasz z fileta z indyka z kaszą jaglana, surówka z warzyw mieszanych, kompot z jagodowy dosmaczany daktylami suszonymi. Alergeny:7,9

Podwieczorek
Bułeczki drożdżowe z dżemem 100% owoców /wyrób własny/, mleko, herbata owocowa, papryka surowa do chrupania. Alergeny:1,3,7,11

08.03.2017
Środa

Śniadanie
Bułeczka graham z masłem i pastą z makreli wędzonej, szczypiorek, kiełki brokuł, kawa na mleku, herbata owocowa. Jabłuszko i pomarańcza. Alergeny :1,7

Obiad
Zupa pomidorowa z makaronem pełnoziarnistym klopsiki cielęco -warzywne z ziemniakami, sałatka z ogórka kwaszonego, napój cytrynowo miodowy z dodatkiem mięty świeżej, marchewka do chrupania. Alergeny:1,3,7,9

Podwieczorek
Pieczywo graham i razowe z masłem i miodem, mleko, jogurt naturalny, marchewka do chrupania. Alergeny:1,6,7

09.03.2017
Czwartek

Śniadanie
Płatki owsiane na mleku, pasta z wędliny i sera żółtego, ogórek zielony, ananas, napój cytrynowo- miodowy. Alergeny:1,3,7,9,10,11

Obiad
Bulion z kaszą manną, schab pieczony w sosie własnym z kaszą gryczaną, sałata lodowa z jogurtem naturalnym, kompot wieloowocowy dosmaczany daktylami suszonymi, kiwi. Alergeny:1,7,9

Podwieczorek
Bułeczka graham z masłem i prażonymi jabłuszkami mleko, herbata owocowa, marchewka do chrupania, kiwi. Alergeny:1,7,11

10.03.2017
Piątek

Śniadanie
Pieczywo graham i żytnie z masłem i pasztetem z indyka /wyrób własny/, ogórek kwaszony , papryka surowa, kakao, jabłuszko. Alergeny:1,3,7,9,11

Obiad
Barszcz czerwony z makaronem pełnoziarnistym, ryba smażona z ziemniakami i surówką z kapusty białej, napój cytrynowo-miodowy z dodatkiem mięty świeżej, banan. Alergeny:1,3,4,7,9,11

Podwieczorek
Jogurt naturalny dosładzany miodem z musem truskawkowym, paluch kukurydziany, marchewka do chrupania. Alergeny:7

13.03.2017
Poniedziałek

Śniadanie
Pieczywo graham i wielozbożowe z masłem i schabem gotowanym w warzywach, sałata, pomidor, kiełki rzodkiewki, kakao, jabłuszko. Alergeny:1,7,11

Obiad
Zupa ogórkowa z ziemniakami, gofry z bitą śmietaną z musem malinowym, napój cytrynowo- miodowy, marchewka do chrupania. Alergeny:1,3,7,9,11

Podwieczorek
Pieczywo graham z masłem i paprykarzem domowej roboty /marchewka, pietruszka, seler, cebula, pasta pomidorowa, gotowany ryż, słodka papryka, sól/ i kiełkami rzodkiewki, jogurt naturalny, herbata owocowa. Alergeny:1,7,9,11

Dzieci przez cały dzień mogą korzystać z przegotowanej wody do picia

ZASTRZEGA SIĘ ZMIANY W JADŁOSPISIE

Szczegółowe informacje o alergenach znajdują się w:
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 25 października 2011r.

Informacje o grupach środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w ramach zbiorowego żywienia znajdują się w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016


6.00
Początek dnia w przedszkolu. Powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
7.00
Ćwiczymy i bawimy się. Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.
8.15
Przygotowujemy się do śniadania.
8.30
Jemy śniadanie. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
9.00
Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych opartych na Programie wychowania przedszkolnego ”Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej.
9.30/10.00
Przygotowujemy się do wyjścia na świeże powietrze.
9.50/10.15
Pobyt na świeżym powietrzu. W przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach.
11.00/11.15
Przygotowujemy się do obiadu.
11.30
Jemy obiad. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
12.00
Relaks poobiedni (muzyka relaksacyjna, twórcza wizualizacja, bajki muzyczne).
12.30
Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie. Realizacja oferty dodatkowej przedszkola. Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.
14.00
Przygotowujemy się do podwieczorku.
14.15
Jemy podwieczorek. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
14.30 do 17.00
Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku może poszczycić się tytułem
„PRZEDSZKOLA DOBRZE PRZYGOTOWUJĄCEGO DO SZKOŁY”.

W II edycji konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Płocku uzyskała III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Laureaci zostali wyłonieni spośród 499 nadesłanych prac. Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych działań wspierających adaptację i przyjazne przejście dzieci sześcioletnich do szkoły. Można je było przedstawić w formie eseju lub prezentacji.

Rada Rodziców Przedszkola oraz dyrektor wraz z nauczycielkami poszczególnych grup przygotowali prezentację multimedialną. Przedstawia ona ciekawe formy współpracy przedszkola ze szkołą podstawową m.in.: wspólne zabawy na boisku z dziećmi z klasy I, wręczenie pierwszakom własnoręcznie wykonanych upominków, udział w lekcji informatyki, obserwacja zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. Planowany jest również wiosenny przemarsz z „marzanną” z uczniami szkoły, zaproszenie na warsztaty w ogrodzie przedszkolnym oraz spotkania integracyjne rodziców i dzieci z nauczycielami szkoły.

Projekt zawiera obraz szkoły oraz czekających tam obowiązków widziany oczami dziecka. 20 marca 2013r. w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich odbyła się finałowa gala regionalnego etapu konkursu „Mam 6 Lat”. Dyplomy i nagrodę dla „szóstki” odbierała z rąk Pani Joanny Berdzik Wiceminister Edukacji Narodowej i Pana Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Mariola Kozyra Dyrektor przedszkola wraz z Panią Małgorzatą Jakóbowską Przewodniczącą Rady Rodziców.Zamówienia Publiczne
rysunek dzieci

Rodzice


Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku.


Zapraszamy do nas specjalistów na zebrania ogólne z rodzicami. Specjaliści prowadzą badania oraz konsultacje na terenie placówki. Rodzice mają również możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć prowadzonych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Nasza placówka organizuje zajęcia dodatkowe, dostępne dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola:

 • rytmikę,
 • język angielski,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • taniec,
 • religię.

W godzinach otwarcia przedszkola prowadzona jest:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna.

Ponadto raz w miesiącu odbywa się koncert Orkiestry Symfonicznej dla dzieci 6-letnich. Systematyczne bierzemy udział w zajęciach w Książnicy Płockiej Filia nr 8.

Przedszkole w sposób wszechstronny współpracuje z rodzicami, organizuje uroczystości, wycieczki, teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi np. Wandą Chotomską, Dorotą Gellner. 1. Bogdanowicz M.: ,,Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Warszawa 1996r.
 2. Davidson A., Davidson R.: ,,Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko”, Warszawa, Książka i Wiedza 2000 r.
 3. Demel G.: ,,Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa,WSiP 1983r.
 4. Faber A., Mazlish E.: ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Poznań 1993 r.
 5. Krupa D., Pszczółka J.: ,,Zabawy logopedyczne na cztery pory roku”, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2009 r.
 6. Lubowiecka J.: ,,Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola”, Warszawa, WSiP2000r.
 7. Mystkowska H.: ,,Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1991 r.
 8. Ogrodzińska T.: ,,Małe dziecko- znaczenie wczesnej edukacji”, Warszawa, Wydawnictwo Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 2000 r.
 9. Rotyńska H.: ,,Literatura dziecięca w pracy przedszkola”, Warszawa 1992r.
 10. Sachajska E.: ,,Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa, WSiP 1992 r.
 11. Sygit M.: ,,Wychowanie zdrowotne”, Szczecin 1997 r.
 12. Szłapa K.: ,,Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”, Wydawnictwo Harmonia 2004 r.
 13. Żuchelkowska K., Wojciechowska K.: ,,Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”, Bydgoszcz 2000 r.


W skład Rady Rodziców wchodzi sześć osób:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca,
 • Sekretarz,
 • trzech Członków.

Skład Rady Rodziców wybierany jest w wyborach tajnych zgodnie z przepisami prawa.Systematycznie współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 - zapewniając pomoc dzieciom i ich rodzicom
 • Szkołą Podstawową Nr 23, aby ułatwić integrację przyszłych i obecnych uczniów
 • Ogrodem Zoologicznym
 • Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki
 • Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Maciusia I
 • Policją
 • Strażą Miejską
 • Strażą Pożarną
 • Książnicą Płocką Filia nr 8
 • Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Harcerskim Zespołem pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
 • Schroniskiem dla zwierząt
 • Strażą dla zwierząt w Polsce
 • Saperami
 • Fundacją „Nasz dom”
 • Teatrem Dramatycznym
 • Muzeum Mazowieckim
 • Galerią Wisła
 • Kinem Helios
 • Galerią Masovia
 • innymi przedszkolami z miasta Płocka oraz Polski

rysunek rodziców

Galeria

zdjęcie dziecka
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt


Miejskie Przedszkole nr 6 w Płockuul. Łączniczek 14
09-409 Płock

Tel. 24 364 31 80
Tel. 24 364 31 81

Fax. 24 364-31-81

email

mp06@zjoplock.pl
administracja@przedszkole-nr6.pl
nauczyciel@przedszkole-nr6.pl
rysunek