Witamy na stronie
Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku


(wybierz dział z menu górnego lub przemieszczaj się w dół)

rysunek rodziny
rysunek


Archiwumrysunek

Aktualności

6_icon

Pracownia Ceramiczna cz.2 ( grupa 6 latki Pandusie)

No to dziś zaczynamy szkliwienie naszych sówek…  

Czytaj więcej


6_icon

” Mali Architekci” – grupa 6 latki ( Pandusie)

Praca zespołowa to podstawa  do kreatywnego tworzenia z klocków

Czytaj więcej


6_icon

Jesień, jesień ach to Ty…

Jesienne inspiracje z kasztanów, liści, żołędzi i plasteliny

Czytaj więcej5_icon

„Tęczusie” budują z klocków

Dzieci zmieniły sie w „Małych Architektów”. Uważnie słuchały wszystkich poleceń i wskazówek pani prowadzącej zajęcia. Z dużych klocków wspólnie zbudowali labirynt, który osobiście musieli przejść. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że dzięki „współpracy” udało im się zbudować niesamowitą budowlę. Na koniec rozłożyli klocki ustawiając je w duże wieże.

Czytaj więcej


5_icon

Kasztanowe zabawy „Tęczusiów”

Dzieci wykorzystały kasztany do wspólnej zabawy która przyniosła nam wiele radości oraz niezliczoną liczbę ciekawych pomysłów.

Czytaj więcej5_icon

„Tęczusie” oglądają teatrzyk

06 października 2017 r. Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku odwiedziłi aktorzy z  Teatrzyku. Zaprezentowali dzieciom spektakl pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”. Dzięki niemu, dzieci utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące  na drodze. Ponadto, chętnie uczestniczyły w zabawach organizowanych przez aktorów.

Czytaj więcej

5_icon

„Tęczusie” obchodzą Światowy Dzień Bez Samochodu

22 września 2017 r. dzieci obchodziły „Światowy Dzień Bez Samochodu”. Z pięknie przygotowanym plakatem spacerowały uliczkami Parku Pólnocnego.

Czytaj więcej

5_icon

„Tęczusie” na skrzyżowaniu ulic

19 września 2017 r. dzieci utrwalały sobie bezpieczne przechodzenie przez ulicę oraz skrzyżowanie. Poznały znaki pionowe oraz poziome obowiązujące kierowców i pieszych. Zachowywały szczególne zasady bezpieczeństwa podczas  przechodzenia przez pasy. .

Czytaj więcej

5_icon

Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego

Podczas wycieczki do ZOO dzieci poznały sposoby przygotowania się do zimy zwierząt leśnych oraz ciekawostki dotyczące ich trybu życia.  Miały okazję obserwować i dotykać żywe okazy zwierząt.                       

Czytaj więcej

6_icon

Misiaki „Wycieczka do Ranczowiska”

                    

Czytaj więcej
5_icon

Tęczusie „Sprzątają Świat”

Nasza grupa wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Wyposażeni w rękawice i worki na śmieci wyruszyliśmy do porządkowania najbliższego otoczenia przedszkola. Dzieci z zaangażowaniem wykonały swoje zadanie. Wiedzą, że należy dbać o przyrodę, a odpady segregować i umieszczać we właściwych pojemnikach.

Czytaj więcej

6_icon

Misiaki „Czytanie dzieciom”

8 września 2017 roku Misiaki odwiedziła pani Kasia – mama Zuzi. Przeczytała dzieciom książeczkę pt. „Wiewiórki”. Dziękujemy mamie Zuzi  za super czytanie         Czytaj więcej  

Czytaj więcejRamowy rozkład dnia 2017

Ramowy rozkład dnia- 2017

Czytaj więcej

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2017

INFORMACJA informacja-prasowa REGULAMIN regulamin-ruszaj-sie-z-lionfitness

Czytaj więcej1 września 2017

Szanowni Rodzice 2017 2018

Czytaj więcej


5_icon

Tęczusie „Wycieczka do Sierpca”

                                     

Czytaj więcej


PrzedszkoleMiejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Płock. Znajduje się w dzielnicy Podolszyce-Północ przy ulicy Łączniczek 14.

Budynek usytuowany jest w pobliżu Parku Północnego oraz Miasteczka Ruchu Drogowego. Przedszkole jest dużym, piętrowym budynkiem, które mieści 6 sal na oddziały dziecięce, szatnię, łazienki, sale zajęć dodatkowych, zaplecze administracyjne i blok kuchenny. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw, na którym znajdują się nowoczesne urządzenia terenowe.


...

mgr Mariola Kozyra

DYREKTOR


...

Elżbieta Gąsiorowska

grupa Puchatki – 3 LATKI

...

mgr Krystyna Gontarek
mgr Grażyna Migdalska

grupa Misia Uszatka – 3/4 LATKI

...

mgr Jolanta Borkowska
mgr Sylwia Szałecka

grupa Jagusie – 4 LATKI

...

mgr Jolanta Gieras
mgr Beata Nowak

grupa Tęczusie – 5 LATKI

...

mgr Sylwia Opolska
mgr Katarzyna Wieczorek

grupa Gumisie – 5 LATKI

...

mgr Urszula Konieczkowska
mgr Jolanta Sobka

grupa Misiaki – 6 LATKI

...

mgr Maria Kołodzieżna
mgr Monika Węglewska

grupa Pandusie – 6 LATKI


Rekrutacja 2017/2018

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18", w terminie od 05 kwietnia 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 20 kwietnia 2017 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 20 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2017/18 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

• Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
• W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
• Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
• Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 20 kwietnia 2017 roku od godz. 9.00 do 05 maja 2017 roku do godz. 14:00.
• Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
• W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
• Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 20 kwietnia 2017 roku od godz. 9:00 do 05 maja 2017 roku do godz. 15:00.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 19 maja 2017 roku o godz.11:00.
• Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
• Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 19 maja 2017 roku od godz. 11:00 do 24 maja 2017 roku do godz. 15:00.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
• Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 29 maja 2017 roku o godz. 15:00.
• Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 9.00. i będzie trwać do 03 lipca 2017 roku do godz. 15.00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku)
20 kwietnia godz. 9.00 - 05 maja godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)
20 kwietnia godz. 9.00 - 05 maja godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną
08 maja godz. 9.00 - 12 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
19 maja godz.11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka"
19 maja godz. 11.00 - 24 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje
29 maja godz. 15.00

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
od 29 maja

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami
26 czerwca godz. 9.00 - 03 lipca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną
04 lipca godz. 9.00 - 10 lipca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
14 lipca godz. 15.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka"
14 lipca godz. 15.00 - 21 lipca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych
24 lipca godz. 15.00

Procedura odwoławcza
od 24 lipca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola wykazu wolnych miejsc
31 sierpnia

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE -PRAWO OŚWIATOWE
Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium (1)) - Wartość kryterium w punktach (2)
Wielodzietność rodziny kandydata (3) (oświadczenie) - 128
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – 128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (4) (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 128

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE
Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium (5)) - Wartość kryterium w punktach (6)
Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie) – 64
Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata - 32
Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy – 16
Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym(oświadczenie) – 8
Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie) – 4
Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta) - 2

(1) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.
(2) Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
(3) Wielodzietność rodziny- oznacza rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci.
(4) Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
(5) Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
(6) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość


Jadłospis

Jadłospis - Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku
Okres: 11.09.2017 - 15.09.2017
Dieta: Podstawowa

11.09.2017 Poniedziałek
Śniadanie
Pieczywo graham i razowe z masłem i schabem wieprzowym, indykiem pieczonym /wyrób własny/ serem żółtym /stół szwedzki/, sałata, papryka, kakao, gruszka. Alergeny: 1,7,9
Obiad
Krupnik jesienny z ziemniakami, leniwe pierogi /wyrób własny/ polane odrobiną słodzonego miodem masełkiem,marchewka tarta z jabłuszkiem, napar z herbaty owocowej. Alergeny: 1,3,7,9
Podwieczorek
Pieczywo graham i żytnie z masłem i pomidorem , szczypiorkiem i kiełkami brokuł, kawa na mleku. Alergeny: 1,7

12.09.2017 Wtorek
Śniadanie
Płatki jaglane na mleku, pieczywo pełnoziarniste z masłem i serkiem almette, szczypiorek, jabłuszko. Alergeny: 1
Obiad
Bulion z kaszą manną, kotlet z wątróbki drobiowej z ziemniakami i sałatka z ogórka kwaszonego, napój cytrynowo miodowy, papryka surowa do chrupania. Alergeny: 1,3,7,9
Podwieczorek
Budyń waniliowy z malinami /wyrób własny/, rzodkiewka do chrupania. Alergeny: 1,3,7

13.09.2017 Środa
Śniadanie
Pieczywo graham i żytnie z masłem i paprykarzem z ryby /własnej roboty/, szczypiorek, kiełki rzodkiewki, kawa na mleku, winogrona. Alergeny: 1,3,4,7
Obiad
Zupa brokułowa - krem z grzankami z pieczywa graham, sztuka mięsa w sosie chrzanowo-musztardowym z kaszą gryczaną, sałatka z buraczków ćwikłowych, napój cytrynowo-miodowy, papryka surowa do chrupania. Alergeny: 1,7,9
Podwieczorek
Ciasteczka pełnoziarniste, mleko, marchewka do chrupania, napar z herbaty owocowej. Alergeny: 1,7

14.09.2017 Czwartek
Śniadanie
Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane z masłem i pastą z jaj, szczypiorek, rzodkiewka, jabłuszko. Alergeny: 1,3,7
Obiad
Zupa ogórkowa z ziemniakami , pieczone udko z kurczaka duszone z ryżem, mizeria z jogurtem naturalnym, napój cytrynowo-miodowy. Alergeny: 1,7,9
Podwieczorek
Pieczywo graham i razowe z masłem i miodem, papryka surowa do chrupania, kawa na mleku. Alergeny: 1,7

15.09.2017 Piątek
Śniadanie
Pieczywo mieszane z masłem i szynką wieprzowa gotowaną w ziołach /wyrób własny/, sałata, pomidor, kakao. Alergeny: 1,7,9
Obiad
Zupa zacierkowa, pulpet z ryby w sosie koperkowym z kaszą jaglaną, surówka z kwaszonej kapusty, napar z herbaty owocowej. Alergeny: 1,3,4,7,9
Podwieczorek
Jogurt naturalny z dodatkiem musu ze śliwek i banana, dosmaczany miodem naturalnym, marchewka do chrupania. Alergeny: 7

Dzieci przez cały dzień mogą korzystać z przegotowanej wody do picia

ZASTRZEGA SIĘ ZMIANY W JADŁOSPISIE

Szczegółowe informacje o alergenach znajdują się w:
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 25 października 2011r.

Informacje o grupach środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w ramach zbiorowego żywienia znajdują się w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016


6.00
Początek dnia w przedszkolu. Powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
7.00
Ćwiczymy i bawimy się. Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.
8.15
Przygotowujemy się do śniadania.
8.30
Jemy śniadanie. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
9.00
Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych opartych na Programie wychowania przedszkolnego ”Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej.
9.30/10.00
Przygotowujemy się do wyjścia na świeże powietrze.
9.50/10.15
Pobyt na świeżym powietrzu. W przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach.
11.00/11.15
Przygotowujemy się do obiadu.
11.30
Jemy obiad. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
12.00
Relaks poobiedni (muzyka relaksacyjna, twórcza wizualizacja, bajki muzyczne).
12.30
Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie. Realizacja oferty dodatkowej przedszkola. Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.
14.00
Przygotowujemy się do podwieczorku.
14.15
Jemy podwieczorek. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
14.30 do 17.00
Bawimy się i działamy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Wspomaganie indywidualnych potrzeb dziecka.

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku może poszczycić się tytułem
„PRZEDSZKOLA DOBRZE PRZYGOTOWUJĄCEGO DO SZKOŁY”.

W II edycji konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Płocku uzyskała III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Laureaci zostali wyłonieni spośród 499 nadesłanych prac. Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych działań wspierających adaptację i przyjazne przejście dzieci sześcioletnich do szkoły. Można je było przedstawić w formie eseju lub prezentacji.

Rada Rodziców Przedszkola oraz dyrektor wraz z nauczycielkami poszczególnych grup przygotowali prezentację multimedialną. Przedstawia ona ciekawe formy współpracy przedszkola ze szkołą podstawową m.in.: wspólne zabawy na boisku z dziećmi z klasy I, wręczenie pierwszakom własnoręcznie wykonanych upominków, udział w lekcji informatyki, obserwacja zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. Planowany jest również wiosenny przemarsz z „marzanną” z uczniami szkoły, zaproszenie na warsztaty w ogrodzie przedszkolnym oraz spotkania integracyjne rodziców i dzieci z nauczycielami szkoły.

Projekt zawiera obraz szkoły oraz czekających tam obowiązków widziany oczami dziecka. 20 marca 2013r. w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich odbyła się finałowa gala regionalnego etapu konkursu „Mam 6 Lat”. Dyplomy i nagrodę dla „szóstki” odbierała z rąk Pani Joanny Berdzik Wiceminister Edukacji Narodowej i Pana Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Mariola Kozyra Dyrektor przedszkola wraz z Panią Małgorzatą Jakóbowską Przewodniczącą Rady Rodziców.Zamówienia Publiczne
rysunek dzieci

Rodzice


Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku.


Zapraszamy do nas specjalistów na zebrania ogólne z rodzicami. Specjaliści prowadzą badania oraz konsultacje na terenie placówki. Rodzice mają również możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć prowadzonych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Nasza placówka organizuje zajęcia dodatkowe, dostępne dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola:

 • rytmikę,
 • język angielski,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • taniec,
 • religię.

W godzinach otwarcia przedszkola prowadzona jest:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna.

Ponadto raz w miesiącu odbywa się koncert Orkiestry Symfonicznej dla dzieci 6-letnich. Systematyczne bierzemy udział w zajęciach w Książnicy Płockiej Filia nr 8.

Przedszkole w sposób wszechstronny współpracuje z rodzicami, organizuje uroczystości, wycieczki, teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi np. Wandą Chotomską, Dorotą Gellner. 1. Bogdanowicz M.: ,,Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Warszawa 1996r.
 2. Davidson A., Davidson R.: ,,Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko”, Warszawa, Książka i Wiedza 2000 r.
 3. Demel G.: ,,Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa,WSiP 1983r.
 4. Faber A., Mazlish E.: ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Poznań 1993 r.
 5. Krupa D., Pszczółka J.: ,,Zabawy logopedyczne na cztery pory roku”, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2009 r.
 6. Lubowiecka J.: ,,Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola”, Warszawa, WSiP2000r.
 7. Mystkowska H.: ,,Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1991 r.
 8. Ogrodzińska T.: ,,Małe dziecko- znaczenie wczesnej edukacji”, Warszawa, Wydawnictwo Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 2000 r.
 9. Rotyńska H.: ,,Literatura dziecięca w pracy przedszkola”, Warszawa 1992r.
 10. Sachajska E.: ,,Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa, WSiP 1992 r.
 11. Sygit M.: ,,Wychowanie zdrowotne”, Szczecin 1997 r.
 12. Szłapa K.: ,,Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”, Wydawnictwo Harmonia 2004 r.
 13. Żuchelkowska K., Wojciechowska K.: ,,Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”, Bydgoszcz 2000 r.


W skład Rady Rodziców wchodzi sześć osób:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca,
 • Sekretarz,
 • trzech Członków.

Skład Rady Rodziców wybierany jest w wyborach tajnych zgodnie z przepisami prawa.Systematycznie współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 - zapewniając pomoc dzieciom i ich rodzicom
 • Szkołą Podstawową Nr 23, aby ułatwić integrację przyszłych i obecnych uczniów
 • Ogrodem Zoologicznym
 • Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki
 • Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Maciusia I
 • Policją
 • Strażą Miejską
 • Strażą Pożarną
 • Książnicą Płocką Filia nr 8
 • Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Harcerskim Zespołem pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
 • Schroniskiem dla zwierząt
 • Strażą dla zwierząt w Polsce
 • Saperami
 • Fundacją „Nasz dom”
 • Teatrem Dramatycznym
 • Muzeum Mazowieckim
 • Galerią Wisła
 • Kinem Helios
 • Galerią Masovia
 • innymi przedszkolami z miasta Płocka oraz Polski

rysunek rodziców

Galeria

zdjęcie dziecka
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt


Miejskie Przedszkole nr 6 w Płockuul. Łączniczek 14
09-409 Płock

Tel. 24 364 31 80
Tel. 24 364 31 81

Fax. 24 364-31-81

email

mp06@zjoplock.pl
administracja@przedszkole-nr6.pl
nauczyciel@przedszkole-nr6.pl
rysunek