29 Listopada odwiedziliśmy po raz pierwszy bibliotekę rozpoczynając całoroczny cykl spotkań. Na pierwszych zajęciach wysłuchaliśmy opowiadania o leśnych zwierzętach, zagadek słownych, słuchowych związanych z jesienią