Dnia 19 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się XXI Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej „Hej, przeleciał  ptaszek”.   Celem tej imprezy jest budzenie zainteresowania przedszkolaków piosenką, kulturą i sztuką  ludową. Tradycja przeglądu to przypominanie dawnych zabaw, zwyczajów i obrzędów związanych z porami roku czy świętami.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji była prezentacja naszego regionu – Mazowsza.  Podczas części artystycznej, przedstawionej na wstępie, zaproszeni goście dowiedzieli się jak wyglądała dawna wieś mazowiecka, jakie prace  w gospodarstwie wykonywali mężczyźni, a jakie kobiety oraz jak ważne były w przeszłości zawody kowala i młynarza. Dzieci dowiedziały się, że piosenki ludowe tworzyli zwykli ludzie, mieszkańcy wsi, a  towarzyszyły im one zarówno przy pracy, jak i podczas świąt oraz tradycyjnych obrzędów.  Zachwyt wzbudził strój łowicki, z ręcznie wykonywanymi haftami, który zakładano na uroczystości rodzinne, takie jak wesela, chrzciny, a także na święta i niedziele oraz do kościoła.

Opowieść o dawnej wsi przeplatana była piosenkami ludowymi, pochodzącymi z Mazowsza, wykonywanymi przez dzieci pięcioletnie z grupy Jogusie. Zaproszeni goście usłyszeli o czarnym baranie bywającym często we młynie, dumnych ze swych pięknych strojów i urody łowiczankach oraz słynne „Cyt, cyt”, napisane przez Stanisława Sygietyńskiego.    

„Ludowe piosenki są bardzo stare i być może dawno byłyby zapomniane, gdyby  nie ludzie, którzy kochali tę muzykę i polską tradycję” – tłumaczyły maluchom prowadzące imprezę nauczycielki.  Po tych słowach, nie mogło zabraknąć tych, którzy w naszym mieście dbają o  przekazywanie dorobku kulturowego młodszemu pokoleniu. Mowa tu o gościach specjalnych przeglądu, którymi  byli tancerze Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke. Wykonali oni przepięknego, nostalgicznego kujawiaka „Dwa serduszka”.

          W dalszej części imprezy przygotowane przez siebie utwory przedstawiły zaproszone przedszkolaki z kilkunastu płockich placówek.  Najmłodszymi wykonawcami były  dzieci z Miejskiego Żłobka Nr 2, które zauroczyły publiczność interpretacją śląskiego „Grozika”. Nasze przedszkole reprezentowały sześciolatki z grupy Gumisiów, które wykonały i inscenizowały piosenkę „Kosił ojciec siano”. Z aplauzem spotkały się również inne, wykonywane przez dzieci utwory: „Laboga dziewuszki”, „Miała baba koguta”, „Drepce konik, drepce” czy „Lipka zielona”, która została okrzyknięta przebojem tegorocznego przeglądu. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, ufundowane przez  Radę Osiedla  Podolszyce Północ.

Niezwykły to był koncert i niezwykli wykonawcy.  Nasze przedszkole jest miejscem, w którym dużą wagę przywiązujemy się do kształtowania postawy patriotycznej wychowanków, a istniejący od dwudziestu jeden lat przegląd piosenki ludowej, to jeden z elementów budowania tożsamości narodowej dzieci, ponieważ ta muzyka, sztuka, kultura jest czymś, co odróżnia nas od innych krajów.