Misiaki przypomniały i utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.