20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. W tym dniu dzieci podczas zajęć dowiedziały się jakie mają prawa (między innymi do tożsamości, rodziny, opieki zdrowotnej, nauki, ochrony przed przemocą). Jednocześnie poznały swoje obowiązki.