W minionym tygodniu rozmawialiśmy o lesie i jego mieszkańcach. Jogusie poznały wygląd, zachowania i zwyczaje leśnych zwierząt – jeż, wiewiórka, niedźwiedź, zając, sarna. Dowiedziały się, jak te zwierzęta przygotowują się do zimy. Dzieci wykonywały różne prace plastyczne, kolorowały obrazki, np. lepiły jeża z masy solnej, uczyły się piosenek, np. „Tańcząca wiewióreczka” oraz wierszy, np. „Niedźwiedź” – J. Brzechwy. Jogusie zwróciły też uwagę na ochronę leśnych zwierząt oraz pomaganie niektórym z nich w czasie zimy.