Tematyka kompleksowa

1.Wiosna tuż, tuż …

WIERSZ

“Marcowe słoneczko”
Cz. Janczarski

Jakie dziś jest niebo?
Błękitne …
Różowe …
Kto je tak maluje?
Słoneczko marcowe.
Kapie z sopli woda
i śnieg
znika z łąki.
Słońce
 dzisiaj robi 
wiosenne porządki.

PIOSENKA

“Kle-kle boćku”
muz. M. Miklaszewska
sł. autor nieznany
Kle-kle boćku kle-kle,
Witaj nam bocianie!

Łąka ci szykuje,
Łąka ci szykuje
Żabki na śniadanie   x2

Kle-kle boćku, kle-kle
Usiądź na stodole

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
Gniazdo w starym kole   x2

Kle-kle boćku, kle-kle
Witamy cię radzi

Gdy zza morza wracasz,
Gdy zza morza wracasz,
Wiosnę nam sprowadzasz   x2