Tęczusie w ramach tygodniowej tematyki miały możliwość poznać bliżej Układ Słoneczny. Dowiedziały się, iż planety krążą wokół nieruchomego Słońca, poznały nazwy planet oraz ich kolejność. Dzieci miały możliwość wymiany informacji, bo jak się okazało niektóre z nich są wyjątkowo zainteresowane tą tematyką i ich wiedza jest bardzo szczegółowa. Na zajęciach dzieci nie tylko poszerzały swą wiedzę, ale także doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, a także nabywały umiejętności współpracy w grupie.