Dnia 5 października 2021r. gościliśmy w naszej sali pana policjanta. Dzieci miały okazję zapoznać się z wyglądem munduru policjanta oraz z akcesoriami, których używa w swojej pracy, np. lizak, kajdanki. Pan policjant wyjaśnił też przedszkolakom, na czym polega jego praca, np. kierowanie ruchem drogowym, ściganie przestępców, przeprowadzanie dzieci przez ulicę, pilnowanie ładu i porządku w mieście. Przypomniał dzieciom, w jakim miejscu i kiedy można przechodzić przez jezdnię, i tylko z osobą dorosłą. Dzieci dowiedziały się również, że w różnych niebezpiecznych sytuacjach może pomóc nam policjant, np. gdy ktoś zgubi się na ulicy. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby dzieci znały swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Pan policjant zwrócił uwagę, że nie należy udzielać takich informacji osobom obcym. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały gościowi za wizytę i wręczyły mu laurkę. DZIĘKUJEMY PANIE POLICJANCIE!