Tęczusie podczas wykonywania pracy plastycznej kształtują zdolność skupienia i koncentracji uwagi, rozwijają sprawność manualną, stymulują rozwój wrażliwości wzrokowej oraz budzą i rozwijają ciekawość poznawczą.