29.09.2021 roku z okazji Dnia Chłopaka nasza grupa pojechała do Ranczowiska w Cekanowie. Misiaki poznały ciekawe gatunki zwierząt: nutrie, mikroświnki, skunksy, lisa polarnego, ostronosa, alpakę, jeżozwierza, krowę … Głaskały i karmiły owce, kózki oraz barana który przyjechał do Ranczowiska z Francji i zaprezentował nam piękne rogi. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały legendy o jenocie – czarodziejskim zwierzaku, który może przemienić się w co tylko chce, nawet w kamień. Jego największym wrogiem jest PIES i dlatego przy klatce jenota stoi psia buda 😉 Prawdziwym wyzwaniem z którym odważne Misiaki sobie świetnie poradziły było trzymanie puszczyka na ręce, zabezpieczonej specjalną ochronną rękawicą.  Z ogromnym duchem walki 6 latki brały udział w grach i zabawach terenowych. Konkurencja „Skoki w workach” rozbawiła niektórych z nas aż do łez 😉 Czas spędzony na łonie natury z dala od zgiełku miasta to super „niespodzianka” z okazji Dnia Chłopaka 🙂