Tęczusie z okazji Dnia Matki wykonały piękne laurki oraz zawieszki z kolorowej masy solnej.