tagg

 

Podczas ostatnich zajęć z Jogusiami z wielkim skupieniem i zaangażowaniem uczyliśmy się słownictwa związanego z pogodą.
W ramach tematu o pogodzie nasz bank słówek powiększył się o następujące zwroty: It’s snowy. / It’s sunny. / It’s cold. / It’s windy. / It’s fine./ It’s a beautiful day. / It’s rainy. / It’s cloudy. Wprowadzenie gestu do danego słówka z pewnością ułatwiało zapamiętywanie. I najważniejsza rzecz, ponieważ komunikacja to sprawa priorytetowa uczyliśmy się również zadawać pytania: What’s the weather like today? / How’s the weather? 

 

A TO CAŁA LISTA PIOSENEK JAKIE DO TEJ PORY POZNALIŚMY NA JĘZYKU ANGIELSKIM:

 

Powrót do aktualności
rysunek


Archiwum

rysunek