Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna jest indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła, w dniu 17 czerwca od godziny 10.00.

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie  do 18 czerwca do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.

Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca, przez system naborowy.

https://wakacyjna2-przedszkola-plock.nabory.pl//Page/Logowanie/Logowanie.aspx