W ostatnim tygodniu stycznia realizowaliśmy tematykę „Zimą pomagamy zwierząt”.