Dzieci 6-letnie z grupy Gumisie, podczas spotkania z policjantem, przypomniały sobie i utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania jako uczestnicy ruchu drogowego. Wykazały się ogromną wiedzą i aktywnie uczestniczyły w zajęciu.