W pierwszym tygodniu maja 2022r. realizowaliśmy tematykę „Jak powstaje książka?”.