HARMONOGRAM WYJŚĆ, WYCIECZEK, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
PLANOWANYCH W MAJU I CZERWCU 2022 ROKU

WYJŚCIA I WYCIECZKI MAJ-CZERWIEC 2022:

– systematyczne wyjścia do ogrodu przedszkolnego, parku lub w okolice przedszkola,
– 19.05.2022r. – wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku
– 07.06.2022r. – Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Frajdalandii

UROCZYSTOŚCI MAJ-CZERWIEC 2022:

– 26.05.2022r. – Dzień Matki i Ojca (relacja w formie elektronicznej)
– 30.05.2022r. – Teatrzyk Form Wielu „Królik z kapelusza” z okazji Dnia Dziecka
– 01.06.2022r. – Dzień Dziecka (grupowe)
– 14.06.2022r. – PIKNIK RODZINNY Z UDZIAŁEM RODZICÓW