Jogusie aktywnię włączyły się do zajęć w ramach programu ETS. Dzieci świetnie się bawiły!