W ostatnich dniach września dzieci brały udział w zajęciach związanych z bezpieczeństwem na drodze. Przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego i dlatego też wyruszyliśmy na pobliskie skrzyżowanie. Celem wyjścia było kształtowanie  nawyku właściwego zachowania się w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad poruszania się po drogach. Dzieci obserwowały ruch uliczny, ćwiczyły umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni oraz prawidłowego przechodzenia przez pasy.