Po obiadku Tęczusie wybrały się do Pracowni Artystycznej na świąteczne warsztaty. Zadaniem dzieci było wykonanie stroika świątecznego zgodnie z instrukcją. Po skończonej pracy miały okazję obejrzeć zimową wystawę prac znajdujących się w pracowni.