1. Wiosenne powroty
  2. Łąka wiosną

„Kle, kle boćku”- piosenka

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

„Zielone żabki”- wiersz

Zielone żabki

nad zielonym stawem

urządziły sobie

zielona zabawę.

W zielone się listki

pięknie wystroiły

I w zielonej trawie

walczyka tańczyły.

A kiedy pod wieczór

już były zmeczone.

to z pasikonikiem

zagrały w …. zielone.