1. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

PIOSENKA
,,Zima biała’’
( sł. J. Mackiewicz, muz. K. Kwiatkowska)

I. Rankiem się zbudziła,
śniegu nasypała.
Będzie sanna,
bo nareszcie
przyszła zima biała.

II. Drzewa w białych czapkach,
droga w śniegu cała.
Lecą, lecą,
małe piórka,
przyszła zima biała.

WIERSZ
,,Przyszła zima biała”
(autor nieznany)

Przyszła zima biała,
śniegu nasypała.
Wystawiła narty, sanki,
ulepiła trzy bałwanki.
Rozstawiła śnieżne zaspy,
by ozdobić świat.
Pomagał jej wiatr.
Zawołała dzieci,
niech się bawią.
Słońce świeci!
Niech zjeżdżają na nartach i sankach,
niech ulepią śmiesznego bałwanka.