Tęczusie już po raz kolejny wzięły udział w sprzątaniu okolicy wokół naszego przedszkola biorąc w ten sposób udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątania Świata”. Celem było promowanie poszanowania zasobów, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu.