Tęczusie wraz z całą społecznością przedszkolną wzięły udział w akcji,, Sprzątamy dla Polski” w ramach której zadbały o czystość terenów zielonych wokół przedszkola. Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Brawo Tęczusie, za tak ogromne zaangażowanie 👍🥰🙌🌏🌞