28 września odbyło się spotkanie z policjantem, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz przybliżył dzieciom specyfikę pracy policjanta.