Grupa Teczusie włączyła się do realizacji Programu Edukacyjnego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” promowanej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Płocku, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, budowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków żywieniowych, kształtowanie umiejętności wyborów produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia.