Grupa Pandusie wzięła udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, zorganizowanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku. Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.