Od 17 do 21 kwietnia realizowaliśmy tematykę „DBAMY O ZIEMIĘ”. W tych dniach dzieci m.in.:

  1. wspólnie wykonały plakat na przedszkolny konkurs „Nasza Planeta”;
  2. wysłuchały opowiadania „Chora Planetka” na podstawie utworu M. Tokarczyk;
  3. wysłuchały wiersza „Sznurek Jurka” I. Szołdry;
  4. wykonały pracę plastyczną „Planeta Ziemia” techniką rosnących farb;
  5. wykonały „Ekologiczną zabawkę z odpadów”;
  6. poznały piosenki „Ziemia – wyspa zielona” (sł. H. Cenarska, muz. A. Nowak), „Moja planeta” (sł. J. Holm, muz. M. Jeżowska ;
  7. wzięły udział w akcji „Sprzątamy Dla Polski”.