Podczas zajęć w pracowni Tęczusie poznały nową technikę graficzną – monotypię. Dzieci po zapoznaniu się ze sposobobem wykonania pracy przystąpiły do działania. Każdy w swojej pracy wykazał się dużą pomysłowością. Przewodnim tematem pracy była ,,Deszczowa pogoda”. 🍂🎨✏️☔️🌧🌂😉