Podczas zabaw stolikowych Tęczusie kształcą zdolności poznawcze: spostrzeganie, pamięć, myślenie, uwagę, wzbogacają wiadomości z zakresu różnych dziedzin, doskonalą umiejętności , uczą zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce, kształtują cechy charakteru, motorykę małą, cierpliwość oraz dokładność.