Tematyka kompleksowa na okres od 19.09.2022r. do 30.09.2022r.

1.Jak przechodzimy przez ulicę?

WIERSZ
 “Idź uważnie”
I.Salach

Gdy przechodzisz przez ulicę,
idź bardzo ostrożnie.
Zerknij w lewo, potem w prawo,
znów w lewo – już można.
Gdy światełko jest zielone
idź na drugą stronę.
Czerwonego światła snop
zawsze mówi stop.

PIOSENKA
„Uwaga- czerwone światło”
Maria Terlikowska, Tadeusz Kierski
1.Czy to duże miasto, wioska czy osada, kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada! Kolorowe światła obok skrzyżowania: jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.
Refren: Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

2.Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą: najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo! Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie, ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.
Refren: Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!
3.Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala, Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala! A zielony sygnał oko ma zielone, mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!
Refren: Bądźmy uważni!
 Bądźmy ostrożni!