Podczas zajęć dzieci utrwalały wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów. Wykonały również mały eksperyment, by sprawdzić jak długo odpady rozkładają się w ziemi. 🙃🍎📄🛍️🎀