KOCHANE JOGUSIE!

Dziś zaczniemy od zabawy „Co powiedziałam?” (ćwiczenie syntezy słuchowej).
– Rodzice wymawiają słowa związane z wiosną z podziałem na sylaby np. wio-sna, słoń-ce, ba-zie, kro-ku-sy, tu-li-pan, za-wi-lec, prze-bi-śnieg, pier-wio-snek, tra-wa, ko-new-ka, o-grod-nik, deszcz, mgła, ża-ba, itp.
– Dzieci syntezują sylaby i mówią całe słowa np. wiosna, słońce, bazie, krokusy, tulipan, zawilec, przebiśnieg, pierwiosnek, trawa, konewka, ogrodnik, deszcz, mgła, żaba, itp.

Chętne Jogusie mogą zagrać w „KOŁO FORTUNY” i same spróbować podzielić wylosowane słowa na sylaby (ćwiczenie analizy słuchowej)

W pierwszej zabawie pojawiły się nazwy wiosennych kwiatów. Pamiętacie jakich?

Może zagadki Wam podpowiedzą:

Kiedy wiosna nastaje

rośnie na łące.

Do słońca fioletową główkę

wystawia radośnie. (krokus)

TAK WYGLĄDAJĄ KROKUSY:

Widzisz pierwsze oznaki wiosny? Podziel się nimi! - Turek.net.pl

Jeszcze wszystko uśpione,

jeszcze nic nie rośnie.

A on śnieg przebija,

i mówi o wiośnie. (przebiśnieg)

TAK WYGLĄDAJĄ PRZEBIŚNIEGI:

Przebiśnieg Wiosna Oznaki Wiosny - Darmowe zdjęcie na Pixabay

Przyszła wiosna od lasku,

z kluczykami przy pasku.

A te klucze pachnące,

można znaleźć na łące. (pierwiosnki)

TAK WYGLĄDAJĄ PIERWIOSNKI:

Prymulki (pierwiosnki)

Spadły w las białe gwiazdki.

Jest ich tyle, tyle

białe całe dywany,

bo to kwitnie . (zawilec)

TAK WYGLĄDA ZAWILEC:

Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris sprawdź ceny sadzonki w  krzewyozdobne.net
hmmm | sensuousamberville

…chyba zapomniałam o jeszcze jednym kwiatku…

TAK, TAK…ZAPOMNIAŁAM O TULIPANIE 🙂 🙂 🙂

Tulipan - Wszystkie Symbole - Baza znaków i ich znaczeń

Jak wygląda tulipan?

Jak rośnie tulipan?

Czego tulipan potrzebuje do wzrostu i życia?

Żeby utrwalić większość powyższych wiadomości przeczytajcie z rodzicami opowiadanie (albo obejrzyjcie teatrzyk) „Cebuluś” 🙂 🙂 🙂

DLA CHĘTNYCH KOLOROWANKA DO WYDRUKOWANIA ALBO POKOLOROWANIA ONLINE:

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/tulipan/#

(źródło: www.zagadkidladzieci.net, www.przedszkolegorlice.pl, www.przedszkolankowo.pl, www.miastodzieci.pl )